Školní poradenství

Výchovný poradce školy:

    • Mgr. Zuzana Mušková (muskovaz@donovalskazs.cz)

https://www.donovalskazs.cz/skola/vychovny-poradce/

Školní metodik prevence rizikového chování:

    • Mgr. Dana Ludvíčková, Dis (ludvickovad@donovalskazs.cz)

Školní psycholožka:

    • Mgr. Simona Svačinová (svacinovas@donovalskazs.cz)

https://www.donovalskazs.cz/skola/skolni-psycholog/

Pedagogicko - psychologická poradna:

Kupeckého 576

149 00 Praha 4

telefon: 272918682, 272942004