Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny

Pavla Janotová

email: jidelna@donovalskazs.cz

tel.: 272 929 311 (záznamník)

Vyzvednutí obědů

  • V případě nemoci si mohou rodiče vyzvednout dotovaný oběd pouze první den nemoci dítěte. Další dny již ztrácí nárok na státní dotaci.

  • Dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb. má dítě, žák nebo student nárok odebrat školní stravování v době pobytu ve škole event. první den neplánované nepřítomnosti. Další den nepřítomnosti již nemají nárok na dotaci oběda. V případě neodhlášení oběda bude cena oběda doúčtována do výše skutečných nákladů vynaložených na přípravu oběda.

  • Vnitřní řád školní jídelny je uveřejněn na internetových stránkách školy www.donovalskazs.cz/skolni-jidelna-jidelnicek/ a v jídelně.