Informace pro rodiče

Aktuality

Nabídka kroužků pro žáky na 1. pololetí:

https://www.donovalskazs.cz/krouzky/

Omluvy žáků

  • V případě absence je nutné dítě omluvit do 48 hodin. Omlouvat lze pomocí emailu/sms třídní učitelce. Vždy je nutné napsat omluvenku do žákovské knížky

  • Pokud chcete dítě uvolnit ze školy na 1 - 3 dny, žádost se předkládá tř. učiteli

  • Pro uvolnění na více dní je nutné podat písemnou žádost, kterou nejprve schválí třídní učitel a poté ředitel školy. Formulář je ke stažení na webu školy https://www.donovalskazs.cz/skola/dokumenty/


Příchody a odchody žáků

  • Budova školy se otevírá v 7. 40 ( resp. 7. 25 - pokud je třídnická hodina), zavírá se v 7. 55 ( resp. 7.30)

  • Bude-li třeba dítě uvolnit z výuky před skončením vyučování, je nezbytné, aby školu opouštělo výhradně v doprovodu zákonného zástupce. Žáka bez doprovodu není možné propustit, a to ani v případě písemného uvolnění s uvedením způsobu odchodu "Sám/a".

Návštěvy ve škole

  • Vstup do školy a individuální konzultace jsou možné pouze po předchozí domluvě s učitelem.

  • Rodiče a další osoby mají z bezpečnostních důvodů vstup do šaten a dalších prostorů školy zakázán.

Změny v údajích

  • Veškeré změny v údajích žáka - změna ZP, změna bydliště, tel. nebo emailových kontaktů na zákonné zástupce, změny v péči o dítě je nutno neprodleně nahlásit třídnímu učiteli

  • také veškerá upozornění na změny zdravotního stavu dítěte je nutné nahlásit


Dokumenty ke stažení

  • Veškeré dokumenty najdete na stránkách školy

http://www.donovalskazs.cz/skola/dokumenty/